شبکه های اجتماعی

کانال ها و صفحات در شبکه های اجتماعی

تارنماها

تارنماها (نشان اعتماد فرهنگی)

نرم افزارهای کاربردی موبایلی

صدور مجوز نرم افزارهای کاربردی موبایلی (Game، App، ...)

نرم افزار و محتواهای دیجیتال

نرم افزار و محتواهای دیجیتال حامل بر DVD، قلم قرآنی و ...

مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال (موسسات فرهنگی دیجیتال)

نمایشگاه ها

نمایشگاه ها

جشنواره ها

جشنواره ها

شبکه ملی فرهنگ

شبکه ملی فرهنگ

ثبت و استعلام شاهد

ثبت و استعلام شاهد

استعلام هولوگرام

استعلام هولوگرام

شکایات

شکایات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معرفی سامانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی

این سامانه تحت عنوان سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی در سال 1385 به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه های اینترنتی ایرانی تشکل شد. همچنین این پایگاه به عنوان مرجع احراز هویت مدیران پایگاه های اینترنتی در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد (تبصره1 ماده 21 قانون جرایم رایانه ای) به استناد این تبصره اگر پایگاهی حاوی محتوای مجرمانه باشد و در صورتی که مشخصات مدیر پایگاه در ساماندهی ثبت شده باشد، چنانچه وی در اسرع وقت نسبت به حذف محتوای مجرمانه اعلام شده از پایگاه خود اقدام نماید، پایگاهش فیلتر نخواهد شد. علاوه بر این به استناد آیین نامه سامندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال مصوب هیئت محترم وزیران تمامی رسانه های بر خط می بایست اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نمایند.