«قابل توجه مدیران محترم پایگاه های اینترنتی ایرانی»

با توجه به راه اندازی سامانه جدید سایت ساماندهی، لازم است تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه جدید و ورود اطلاعات سایتهای خود در این سامانه اقدام نمایید. .ورود به ساماندهی جدید
ورود به ساماندهی قدیم